ठिबक सिंचन तुषार सिंचन योजना Thibak Sinchan Tushar Sinchan Yojana

ठिबक सिंचन तुषार सिंचन योजना

सदर योजना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना ठिबक व तुषार सिंचन राबविण्यात येते.

ठिबक सिंचन तुषार सिंचन योजना Thibak Sinchan Tushar Sinchan Yojana

1 योजनेअंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनाखाली क्षेत्रात वाढ करणे
2 आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी व फलोत्पादन पिकांचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती चालना देणे
3 कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वाढ करणे
4 जल वापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे इत्यादी उद्दिष्टे आहेत

लाभार्थी निवडीचे निकष

1 नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत सूचना सिंचन या योजनेसाठी अत्यल्प व अल्पभूधारक अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती महिला दिव्यांग शेतकरी व सर्वसाधारण या प्राधान्यक्रमानुसार लाभार्थींची निवड करण्यात येईल
2 शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी सामुहिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास इतर सर्व संबंधित संबंधित करार पत्र आवश्यक आहे
3 उपलब्ध सिंचन स्रोततील पाण्याचा विचार करून तेवढ्या क्षेत्रासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ हा देय असणार आहे
4 विद्युत पंप करता कायमस्वरूपी जोडणे आवश्यक आहे
5 ज्या पिकाकरिता संच बसविण्यात येणार आहे या पिकाची नोंद सात-बाराच्या उताऱ्यावर क्षेत्र सह असावी सातबारा उताऱ्यावर पिकाची नोंद नसल्यास कृषी पर्यवेक्षक यांच्याकडून पीक लागवडीचे प्रमाणपत्र घ्यावे

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत शासनाने निर्धारित केलेल्या आर्थिक मापदंडानुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक व अनुसूचित जाती व जमाती मधील लाभार्थ्यांना 70 टक्के अनुदान असणार आहे अल्प व अत्यल्प भूधारक सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 60 टक्के अनुदान देय असणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

1 पाणी व मृदा तपासणी अहवाल
2 कंपनी प्रतिनिधीने तयार केलेल्या सूक्ष्म सिंचन आराखडा व प्रमाणपत्र
3भौगोलिक स्थान पद्धतीने शेतकरी व तपासणी अधिकारी समवेत संचाचे अक्षांश आणि रेखांश फोटोची प्रत
4 विक्रेते किंवा वितरक यांच्याकडील बिलांची मुळप्रत टॅक्स इन व्हाइस

अर्ज कोठे करायचा?

See also  महाराष्ट्र बांधकाम विभाग विभागात 2776 पदांची मेगा भरती लवकरच Maharashtra PWD recruitment 2022

सदर योजनेचा इच्छुक शेतकऱ्यांनी http:/dbt.mahapocra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी व अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावेत आणि सदर योजनेचा लाभ घ्यावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x