उष्माघात कसा होतो,उष्माघातावर त्वरित उपाय,उष्माघात पासून कसे सुरक्षित राहाल,sunstroke

उष्माघातापासून स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवता येईल मित्रांनो उन्हाळा सुरू झाला आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता मानवी जीवनाला, पशू-पक्षी यांनाही घातकच

x