कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना Karmveer Dadasaheb Gaykwad Sablikaran Yojana

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना महाराष्ट्र राज्य द्वारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी

x