गुगल मॅप वर बनवा डिजिटल पत्ता अचूक लोकेशन वर पोहोचण्यास होणार मदत how create digital address in Google map

गुगल मॅप वर बनवा डिजिटल पत्ता अचूक लोकेशन वर पोहोचण्यास होणार मदत एखादा पत्ता किंवा ठिकाण शोधायचे असेल तर गुगल मॅप(google map) च्या मदतीने ते सहज शक्य झाले आहे. हल्ली कोणताही पत्ता शोधायचा म्हटलं तर आपण गुगल मॅपची मदत घेत असतो. गुगल मॅप वर बनवा डिजिटल पत्ता(digital address) अचूक लोकेशन वर पोहोचण्यास होणार मदत how … Read more

x