महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना Enemployment Allowance Scheme

महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगार तरुणांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना महाराष्ट्र शासनाकडून 5000 पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता म्हणून दिला जातो. महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना Enemployment Allowance Scheme बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्राच्या माध्यमातून राज्यातील तरुण स्वतःचे आणि आपल्या … Read more

x