How to collect all GP document in our mobile ग्रामपंचायतचे सर्व दाखले कागदपत्रे आता आपल्या मोबाईलवर

How to collect all GP document in our mobile ग्रामपंचायतचे सर्व दाखले कागदपत्रे आता आपल्या मोबाईलवर ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे ग्रामपंचायत मध्ये सुधारणा होत आहे.ग्रामपंचायतचे सर्व दाखले आता तुम्ही तुमच्या मोबाईल वरती पाहू शकता. जसे की जन्मप्रमाण पत्र(Birth certificates) विवाह नोंदणी दाखला(marriage certificate) तसेच ई उतारे घरपट्टी पाणी पट्टी कारभारना ही सर्वांना आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर घर … Read more

x