सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना Digital India Internship Scheme 2021

सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना कृषी व कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने आणि राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या सहकार्याने केंद्र सरकारने सहकार मित्र योजना 2021 सुरू केली आहे. नोकरी पूर्वी कोणत्याही कंपनीत इंटरंशिप किंवा प्रशिक्षण दिले जाते. जेणेकरून इंटरंशिप दरम्यान त्या व्यक्तीला प्रशिक्षण दिले जाते या इंटरंशिप किंवा प्रशिक्षण कालावधीत व्यक्तीला पैसे कमवण्याची संधी मिळाव्यात या उद्देशाने ही योजना … Read more

x