टाचेच्या भेगा एका रात्रीत गायब.. हा उपाय करा Cracked Heel

टाचेच्या भेगा एका रात्रीत गायब हा उपाय करा Cracked Heel वेगवेगळ्या मोसमामध्ये टाचेच्या भेगा पडणे ही समस्या उद्भवत असते. टाचेच्या भेगा ह्या दुखत पण असतील. प्रत्येकाना आपले पाय मुलायम हवे असतात.बाजारामध्ये अनेक प्रकारच्या क्रीम सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर करून सुद्धा पायांच्या भेगामध्ये फरक पडत नाही. अशावेळी घरगुती उपाय करायला काही हरकत नाही. हा उपाय … Read more

x