फळांचे औषधी उपयोग Use of Fruits in marathi

फळांचे औषधी उपयोग रोजच्या दैनंदिनी मध्ये आपण आहारामध्ये फळांचा समावेश करीत असतो. फळांमध्ये काही औषधी गुणधर्म असतात, ज्यामुळे

x