India Post Insurance डाक विभागामार्फत 1251 रुपयांत 24 लाखाचा भन्नाट विमा

India Post Insurance भारतीय डाक विभाग अंतर्गत आता 1251 रुपयात 24 लाखाचा विमा 1 TATA AIG 399– वय 18 ते 65 वर्षे            -अपघाती मृत्यू रुपये दहा लाख रुपयाचे संरक्षण -कायमस्वरूपी संपूर्ण अपंगत्व आल्यास  दहा लाख रुपयाचे संरक्षण                            … Read more

x