5 वी आणि 8 वी च्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख अखेर जाहीर Scholarship exam date declared

5 वी आणि 8 वीच्या शिष्यवृत्ती परिक्षेची तारीख अखेर जाहीर शिक्षण विभागातील शिक्षक भरतीस पात्र ठरण्यासाठी होणारे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा Maha TET घेण्याचा शिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. दहावीच्या निकालानंतर अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटी घेण्यात येणार आहे.त्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्याचबरोबर आता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख जाहीर झाली आहे. 5 … Read more

x