जून पासून शिक्षकांना मुख्यालयातच राहावे लागणार Teacher stay head office

जून पासून शिक्षकांना मुख्यालयातच राहावे लागणार आगामी शिक्षण सत्र पासून म्हणजे जून पासून शिक्षकांना मुख्यालयातच(head office) राहावे लागणार.

x