कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर अर्धा तास थांबाच नाहीतर Post Covid Vaccination

कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर अर्धातास थांबाच नाहीतर.. Covid Vaccination कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर लसीकरण केंदात किमान तीस मिनिटे

x