आता जखमीला रुग्णालयात पोहोचवनाऱ्यास मिळणार बक्षीस Accident Injuries

आता जखमीला रुग्णालयात पोहोचवनाऱ्यास मिळणार बक्षीस केंद्र सरकारची नवीन योजना रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या यांचे प्रमाण वाढतच

x