असांसर्गिक आजार म्हणजे काय?

असांसर्गिक आजार म्हणजे काय? असंसारगिर्क आजार हे दीर्घकाळपर्यंत टिकणारा आजार आहे. परंतु हा असा आजार आहे की यांचे

x