मागेल त्याला शेततळे योजना Magel Tyala Shettale Yojana

मागेल त्याला शेततळे योजना

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण कमी तसेच अनिश्चित झाले आहे. पावसात पडलेला खंड यामुळे पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शेततळे उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती.

मागेल त्याला शेततळे योजना Magel Tyala Shettale Yojana

महाराष्ट्र शासनाने मागेल त्याला शेततळे योजना सुरुवात केली असून शेततळी निर्माण केल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्नात व उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.
शेततळे ही योजना शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी योजना ठरली आहे.

मागेल त्याला शेततळे लाभार्थी पात्रता व निवड
1 ज्या शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या नावावर कमीत कमी 0.60 हेक्टर जमीन आहे
2 यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनांच्या माध्यमातून शेततळे किंवा सामुदायिक शेततळे अथवा बोडी या घटकाचा लाभ घेतलेला नाही असे लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असणार आहेत
3 लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन शेततळे करता तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक असणार आहे
4 लाभार्थी शेतकरी दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीची आत्महत्या झालेली असेल अशा कुटुंबाला म्हणजेच त्याच्या वारसांना निवड प्रक्रियेमध्ये ज्येष्ठता यादी देऊन प्रथम प्राधान्याने त्यांची निवड करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवर्गातील शेततळे मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ज्येष्ठता यादीनुसार प्रथम सादर करणाऱ्या प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे सदर योजनेअंतर्गत निवड करण्यात येते.

शेतकऱ्यांच्या उपरोक्त नमूद आकारमानानुसार देय होणारी अनुदानाची रक्कम आयुक्त कृषी यांनी शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर त्वरीत निश्चित करावी व त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना त्वरित निर्गमित करावेत तथापि अनुदानाची कमाल रक्कम रुपये पन्नास हजार इतके राहील रुपये पन्नास हजार पेक्षा जास्त खर्च झाल्याचा उर्वरित रक्कम संबंधित लाभार्थ्याने स्वतः खर्च करणे आवश्यक असणार आहे.

1 शेततळे बांधण्यासाठी आहे कृषी विभाग आणि कृषी सहाय्यक यांनी शेततळे यासाठी निश्चित केलेल्या जागी शेततळे घेणे लाभार्थी शेतकऱ्याला बंधनकारक असणार आहे.
2 कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
3 लाभार्थ्यांना स्वतःचा राष्ट्रीयकृत बँक किंवा इतर बँक मध्ये खाते क्रमांक संबंधित कृषी सहाय्यक किंवा कृषी सेवक यांच्याकडे पासबुक झेरॉक्स हे सादर करणे गरजेचे असणार आहे.
4 कोणत्याही कामासाठी आगाऊ रक्कम मिळणार नाही शेततळ्याची निगा राखण्याचे तसेच वेळप्रसंगी दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभधारकांची असणार आहे.
5 पावसाळ्यामध्ये शेततळ्यात गाळ वाहून येणार नाही अथवा साचणार नाही यासाठी व्यवस्था स्वतः लाभार्थ्याने करावी.
6 लाभार्थ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर शेततळ्याचे नोंद घेणे बंधनकारक राहील शेततळे पूर्ण झाल्यानंतर शेततळे योजना चा बोर्ड लाभार्थ्याने स्वखर्चाने लावणे बंधनकारक असणार आहे.
7 शेताच्या बांधावर पाण्याच्या प्रवाहाच्या भागांमध्ये वनस्पतीची लागवड करणे बंधनकारक असणार आहे.
8 नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेततळ्यास कोणत्याही प्रकारच्या नुसकान भरपाई अनुज्ञेय राहणार नाही याची नोंद लाभार्थी शेतकऱ्यांनी घ्यावी
9 मंजूर आकारमानाचे शेततळे खोदणे बंधनकारक राहील.
10 इनलेट आउटलेट विरेचन घेणाऱ्याला वाटतय आकडे शेततळ्यामध्ये पाणी  टाकण्याची आवश्यकता व सर्व सुविधा असणे आवश्यक आहे तसेच अशा शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांनी प्लास्टिक अस्तरीकरण स्वखर्चाने करावे.

आवश्यक कागदपत्रे

जमिनीचा सातबारा, उतारा आठ,वा प्रमाणपत्र दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड किंवा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचा वारसा चा दाखला

अर्ज कोठे करावा

अर्ज प्राप्त करून घेण्यासाठी संपर्क चे ठिकाण महा ए सेवा केंद्रा किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना यांची भेट घ्यावी  शेतकऱ्यांनी नमुन्यातील अर्ज तथा संमती या योजनेत भाग घेण्यासाठी आहे सदर योजना साठी करावयाचा अर्ज याhttp:/aaplesarkar.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत

Leave a Comment

x