भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड 100 टक्के अनुदान योजना Bhausaheb Fundkar Falbag Lagvad Yojana

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड 100 टक्के अनुदान योजना

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 2018- 19 पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लाभार्थी फळबाग लागवड लाभ घेऊ शकत नाहीत त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड 100 टक्के अनुदान योजना Bhausaheb Fundkar Falbag Lagvad Yojana

या योजनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदान पहिल्या वर्षी 50 टक्के दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के अशा तीन वर्षात देण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्यांची दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी 90 टक्के, तर कोरडवाहू झाडांसाठी 80 टक्के असणे गरजेचे आहे. हे प्रमाण जर कमी झाल्यास शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे गरजेचे आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान तीन वर्षात फळबाग लागवड यावर मिळणार आहे.

अल्प व अत्यल्प भूधारक महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले गेलेले आहे या योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेण्यासाठी शेतकरी कोकण विभागात कमीत कमी दहा गुंठे तर जास्तीत जास्त दहा हेक्‍टर, इतर विभागात कमीत कमी वीस गुंठे तर जास्तीत जास्त सहा हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादित लाभ घेऊ शकतो.

पात्रता व कागदपत्रे

1लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन संच वापरणे आवश्यक आहे
2 सर्व प्रवर्ग अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल
3 लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देणे आहे संस्थात्मक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देय नाही.
4 शेतकऱ्या स्वतःच्या नावावर सात-बारा असणे गरजेचे आहे
5 संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतकऱ्यास स्वतःच्या हीश्याच्या मर्यादित लाभ घेता येईल
6 7/12वर कुलाच्या नाव असल्यास कुळाची संमती असणे आवश्यक आहे परंपरागत वननिवासी अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत.इतर शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केली असल्यास ते क्षेत्र वगळून इतर वरील विभागानुसार क्षेत्र मर्यादित शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल.

Leave a Comment

x