फळांचे औषधी उपयोग Use of Fruits in marathi

फळांचे औषधी उपयोग रोजच्या दैनंदिनी मध्ये आपण आहारामध्ये फळांचा समावेश करीत असतो. फळांमध्ये काही औषधी गुणधर्म…

बाल आरोग्य Child Health in marathi

बाल आरोग्य आपल्या देशात बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. यात बाळ जन्मताना पुरेशी काळजी न घेणे, बाळाचे…

मानसिक आरोग्य म्हणजे काय? Mental Health and Mental Ability

मानसिक आरोग्य मानसिक आरोग्य म्हणजे काय?लक्षणे व उपचार,मानसिक आरोग्यबाबत जागरूकता, मनोविकारांचे उपचार  Mental Health and Mental…

प्रथमोपचार म्हणजे काय?लक्षानानुसार उपचार,प्रथमोपचार पध्दती,प्रथमोपचार पेटी

प्रथमोपचार प्रथमोपचार म्हणजे जखमी व्यक्तीने ताबडतोब घ्यावयाची काळजी. प्रथमोपचार विषयाची कल्पना आधुनिक काळात आता जुनाट झाली…

x