ड्रायव्हिंग लायसन्स,आरसी घरी विसरला तरी या ॲप मुळे वाचेल तुमचा दंड drawing liecence RC book

ड्रायव्हिंग लायसन्स,आरसी घरी विसरला तरी या ॲप मुळे वाचेल तुमचा दंड बऱ्याच वेळा लोक त्याच्या वाहनाची संबंधीचा आवश्यक कागदपत्रे जसे ड्रायव्हिंग लायसन आरसी बुक सोबत ठेवायला विचारतात अशा परिस्थितीत वाहतूक पोलिस अधिकारी चेकिंग दरम्यान तुम्हाला चलन किंवा दंड भरावा लागतो. ड्रायव्हिंग लायसन्स,आरसी घरी विसरला तरी या ॲप मुळे वाचेल तुमचा दंड drawing liecence RC book … Read more

x