खाते रिकामे होऊ शकते जर तुम्ही एटीएममधून पैसे काढताना हिरव्या लाईट लक्ष दिले नाही तर safe atm transaction

खाते रिकामे होऊ शकते जर तुम्ही एटीएममधून पैसे काढताना हिरव्या लाईट लक्ष दिले नाही तर एटीएममधून(ATM)…

एटीएम (ATM) मशीनमध्ये एटीएम कार्ड अडकलं तर काय करावे? ATM card stuck in ATM

एटीएम (ATM) मशीनमध्ये एटीएम कार्ड अडकलं तर काय करावे? काही वेळा असे होते की एटीएम मधून पैसे…

x