कुत्रा चावल्यास काय करावे Dog Bite Injuery

कुत्रा चावल्यास काय करावे रस्त्यावरून चालत असताना अनेक भटके कुत्रे आपल्याला चावल्याचे अनेक वेळा घडते. कुत्रा…

x