हवेद्वारे पसरणारे आजार व प्रतिबंधत्म उपाय TB sorsdiphtheria whopping cough measles chikanpox leprosy

हवेद्वारे पसरणारे रोग क्षयरोग क्षयरोग हा मायक्रोबॅकटिरियम ट्यूबर्क्युलोसिस नावाच्या जिवाणूंमुळे होणारा आजार आहे. तो मुख्यत्वेकरून फुप्फुसाचा…

health tops in marathi,आजरविषयी घ्यावयाची काळजी,प्रतिबंधात्मक उपाय काय करावे | plege aajar chikangunia dengue fever maleriya precaution prevation

  किटकजन्य आजार डेंगू -डेंगू हा डासांपासून पसरणारा गंभीर विषाणूजन्य आजार आहे.जगामध्ये डेंगू हा आजार मागील…

हवेद्वारे पसरणारे आजार,क्षयरोग, सार्स,घटसर्प, डांग्या खोकला, गोवर कांजण्या, कुष्ठरोग, घ्यावयाची काळजी,प्रतिबंधात्मक उपाय कोणते?

हवेद्वारे पसरणारे रोग क्षयरोग क्षयरोग हा मायक्रोबॅकटिरियम ट्यूबर्क्युलोसिस नावाच्या जिवाणूंमुळे होणारा आजार आहे. तो मुख्यत्वेकरून फुप्फुसाचा…

tobacco day in marathi,तंबाखु आणि दारूचे दुष्परिणाम व तंबाखु-दारूबंदी कायदे

लोक तंबाखू आणि दारूचे व्यसन का करतात ? बरेच लोक हे तंबाखू दारूच्या सवयीला जीवनात बरेच…

असांसर्गिक आजार म्हणजे काय?

असांसर्गिक आजार म्हणजे काय? असंसारगिर्क आजार हे दीर्घकाळपर्यंत टिकणारा आजार आहे. परंतु हा असा आजार आहे…

होमिओपॅथी उपचार पद्धती homeopathy treatment benefits homeopathy medicine

होमिओपॅथी होमिओपॅथी हा शब्द ग्रीक शब्दाच्या दोन शब्दापासून बनलेला आहे होमीओज म्हणजे सारखा आणि पयथोज म्हणजे…

बाल आरोग्य Child Health in marathi

बाल आरोग्य आपल्या देशात बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. यात बाळ जन्मताना पुरेशी काळजी न घेणे, बाळाचे…

प्रथमोपचार म्हणजे काय?लक्षानानुसार उपचार,प्रथमोपचार पध्दती,प्रथमोपचार पेटी

प्रथमोपचार प्रथमोपचार म्हणजे जखमी व्यक्तीने ताबडतोब घ्यावयाची काळजी. प्रथमोपचार विषयाची कल्पना आधुनिक काळात आता जुनाट झाली…

x